Bài viết

Đất nền Khu Đô Thị Hoàng Long

/
Khu đô thị Hoàng Long được đầu tư quy hoạch như 1 thành phố thu nhỏ với đầy đủ ...

Đất nền khu đô thị Hoàng Long

/
Khu đô thị Hoàng Long Nha Trang là khu đô thị đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa...